REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
mar 062019
 

do oddziału „0” oraz do klas I na rok 2019/2020 rozpocznie się 01.03.2019 i trwać będzie do29.03.2019.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do SP 144 powinni:

  • wypełnić wniosek drogą elektroniczną, a więc wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, wydrukować wypełniony wniosek, podpisać (obydwoje rodziców), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie,

lub

  • pobrać formularz z sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, wypełnić go, a następnie podpisać (obydwoje rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie.

Wnioski będą dostępne po 01.03.2019 na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie SP144.

  Continue reading »

 Posted by at 11:34