maj 302016
 

      talent   PRZYPOMINAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Eliminacje do „ Talent show” odbędą się :

 31.05. godzina 15.30-16.30  dla klas 0-1 salka teatralna

 01.06. godzina 15.30 -16.30  dla klas 2 salka teatralna

 01.06. godzin 15.30-16.30   dla klas 3 salka teatralna

Prezentacja talentów może mieć formę sceniczną, muzyczną,  (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, malarstwo, rysunek,  itp.).

 CZEKAMY NA CIEBIE !!!!!!!!!!!!!! Mały Samorząd Uczniowski

 

 Posted by at 22:01

Sorry, the comment form is closed at this time.