kw. 242018
 

Konkurs patriotycznyflaga  „Kto Ty jesteś?-Polak mały”

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144
  w Krakowie.
  Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kogut, Agnieszka Skotnicka
 2. Cele konkursu:
 • propagowanie wartości patriotycznych,
 • wzbogacanie wiedzy historycznej o swoim kraju
 • doskonalenie umiejętności wyrażania siebie przez sztukę,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

Uczestnicy: uczniowie klas I i II.
         Założenia konkursu:

 1. Konkurs obejmuje kategorię:
 • praca plastyczna.
 1. Termin konkursu:
 • Prace plastyczne przyjmowane są do dnia 7.05.2018r.
 1. Kryteria oceny:
 • zgodność z tematyką
 • estetyka wykonania
 • kreatywność

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują: pracę plastyczną formatu A3 – technika pracy dowolna, praca płaska, wykonana na bloku technicznym prezentująca np. wydarzenie historyczne, postać, miejsce, zabytki związane z Polską.
 2. Prace plastyczne dostarczamy do sali 20. Powinny być opisane na odwrocie –tytuł, imię, nazwisko, klasa.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych
  i wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły.
 4. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
 Posted by at 13:23

Sorry, the comment form is closed at this time.