mar 112015
 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE   PLASTYCZNYM ZORGANIZOWANYM PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA KRAKOWA.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZŁOWIEK NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM ZWIERZĄT”

W związku z bardzo trudna sytuacją zwierząt, którymi opiekuje się Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  Straż Miejska Miasta Krakowa organizuje akcje charytatywną, w którą można włączyć się na dwa sposoby; poprzez udział w konkursie plastycznym oraz zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt.

W konkursie mogą brać uczniowie klas 0-VI.

Prace plastyczne, karma i akcesoria dla zwierząt prosimy o przynoszenie do gabinetu pedagoga i psychologa w terminie do 19 marca 2015 r.

Prace winny być wykonane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w konkursie ,przygotują pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A4 lub A3.

W dniu 20.03.2015r komisja wyłoni 4 najlepsze prace, które zostaną przekazane na cele akcji organizowanej w dniu 28 marca 2015r na terenie Centrum Handlowego Bonarka. Do każdej pracy reprezentującej przedszkole i szkołę należy przypiąć  kopertę z oświadczeniem o przekazaniu pracy na rzecz KTOZ  oraz podaną poniżej metryczkę.

Wszystkie prace powinny być oprawione w passe part out, które może być wykonane samodzielnie przez autora lub przy pomocy dorosłych.

Uwaga !

Z chwili  zakwalifikowania prac do Konkursu Organizator uzyskuje prawo własności do zgłoszonych prac oraz majątkowe prawa autorskie , na czas nieokreślony , na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności:

– dokonanie publikacji  prac na sztalugach na terenie Centrum Handlowego Bonarka

– dowolne dysponowanie pracami (jeżeli obraz zostanie sprzedany , to fundusze w całości zostaną przekazane na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

 Posted by at 14:38

Sorry, the comment form is closed at this time.