Dokumenty

 

Dokumenty

W załącznikach znajdują się rozporządzenia regulujące kwestie organizowania kształcenia, wychowania i opieki oraz zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieci niepełnosprawnych

 Posted by at 18:39