kw. 012016
 

rodzinaW dniach od 4 – 29 KWIETNIA rodzicom dzieci uczących się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144  będą wydawane wnioski dotyczące programu „Rodzina 500+”  Wnioski będzie można pobrać na portierni. Aby ułatwić Państwu poprawne wypełnienie wniosku na tablicy ogłoszeń został wywieszony wzór wypełnionego wniosku oraz ulotki ze wskazówkami, które można pobrać na portierni.

 

Wnioski przyjmowane będą w pokoju 2a (I piętro) w dniach:

poniedziałki;          godz: 14:00 – 17:00

środy;                             godz: 14:00 – 17:00

czwartki;                godz: 14:00 – 17:00

Pracownik szkoły będzie przyjmować tylko wypełnione wnioski! O pomoc w wypełnieniu wniosku lub załączników należy zgłosić się do punktów informacyjnych w Urzędzie Miasta Krakowa wymienionych poniżej.

Gdzie można składać wnioski?

21 marca 2016 r. w 6 lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa uruchomiono stanowiska informacyjne dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:

  1. Stachowicza 18 , tel.: 12 616-5000
  2. Zgody 2 , tel.: 12 616-8798
  3. Wielicka 28a, tel.:  12 616-5771
  4. Powstania Warszawskiego 10, tel.: 12 616-9139

Pl. Wszystkich Świętych ¾, tel.: 12 616-6004

CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26. , tel.:  12 616-5769

Rodziny pozostające pod opieką MOPS-u mogą składać wnioski w oddziałach MOPS, gdzie uzyskają pomoc w ich wypełnieniu oraz wymagane załączniki.

Wnioski będą przyjmowane w filiach MOPS:  os. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, ul. Słowackiego 46,    ul. Radzikowskiego 37,  os. Szkolne 34.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na  ePUAP-ie.  Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP,  pod adresem  http://www.epuap.gov.pl/.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie :

 www.sprawyspoleczne.krakow.pl

 Na stronie:

 http://krakow.pl/aktualnosci/198806,29,komunikat,_rodzina_500+___jak_wypelnic_wniosek__zobacz_nasz_poradnik__wideo_.html

 znajduje się instrukcja wideo wypełnienia wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Dostępne są dwa poradniki wideo dla wersji wniosku z kryterium dochodowym, czyli na pierwsze i kolejne dzieci, a także dla wersji bez kryterium dochodowego, czyli na drugie i kolejne dzieci.

 Posted by at 12:42

Sorry, the comment form is closed at this time.