Europejski fundusz społeczny

 

W maju 2006 r. szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej nowoczesną pracownię komputerową w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W roku 2006 i 2007 szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt komputerowy do gabinetu logopedy. Oprócz sprzętu otrzymaliśmy oprogramowanie do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy. Pracownia otrzymała również z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pomoce logopedyczne do terapii mowy, książki oraz programy komputerowe.

 

 Posted by at 15:43