Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Wymaganie – „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 Wymaganie - „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”

 Wymaganie (oddziały przedszkolne) - Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.”

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - raport

 Wymaganie – Uczniowie są aktywni.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Wymaganie  – Respektowane są normy społeczne

Wymaganie – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Wymaganie (oddziały przedszkolne) - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Wymaganie –  Rodzice są partnerami szkoły / Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Wymaganie (oddziały przedszkolne) – Rodzice są partnerami przedszkola. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

 Posted by at 19:34