Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wymaganie – „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”

Wymaganie – „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wymaganie – „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

Wymaganie (oddziały przedszkolne) – „Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”

ROK SZKOLNY 2016/2017

Wymaganie – „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 Wymaganie – „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”

 Wymaganie (oddziały przedszkolne) – Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.”

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA – raport

 Wymaganie – Uczniowie są aktywni.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Wymaganie  – Respektowane są normy społeczne

Wymaganie – Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Wymaganie (oddziały przedszkolne) – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Wymaganie –  Rodzice są partnerami szkoły / Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Wymaganie (oddziały przedszkolne) – Rodzice są partnerami przedszkola. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

 Posted by at 19:34