mar 232023
 

Środowe popołudnie 15 marca 2023 nasi fizycy spędzili na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wzięli udział w eksperymentach z zakresu drgań i fal, które przygotowali dla nich pracownicy tamtejszej Pracowni Pokazów Fizycznych. 

Doświadczenia wskazywały na różnice i podobieństwa między falami mechanicznymi oraz  elektromagnetycznymi z uwzględnieniem ról jakie w procesie ich powstawania odgrywają oscylacje molekuł ośrodka sprężystego i ładunków elektrycznych.

Wnikliwej analizie poddane zostały rozliczne układy drgające, w tym wahadła matematyczne, fizyczne i torsyjne, jak również warunki ich wpadania w rezonanse, dudnienia i oscylacje wzajemnie prostopadłe ujawniające się się w postaci krzywych krzywych Lissajous.

Zaprezentowano także rezonansowe eksplozje układów sprężynowych, tubalne ryki cieplne powietrza, metody wyznaczania mas układów w oparciu o częstotliwości ich drgań własnych, efekt Dopplera, zastosowania radarów i wiele, wiele innych.

A gdy w auli A-1-06 światła zaczęły przygasać nasi panowie nagrodzili prelegentów gromkimi brawami i udali się na nocny spacer po zakamarkach III Kampusu UJ, który w blasku Księżyca stracił swoją naukową powagę i stał się magiczny.

 Posted by at 20:45

Sorry, the comment form is closed at this time.