cze 182023
 

Tym razem dr hab. Joanna Kowalczuk z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN podzieliła się z naszymi fizykami wiedzą na temat zastosowania metod fizycznych w sprawdzaniu pochodzenia, ocenie stanu zachowania i renowacji dzieł sztuki.

Z wykładu Fizyka dla historii sztuki” przygotowanego m.in. dla nas w ramach cyklu  Fizyki Wartej Poznania można było bowiem dowiedzieć się jak wejść w duszę artysty np.  Van Gogha i dowiedzieć się ile razy zmieniał koncepcję swoich obrazów lub przywrócić oryginalny wygląd dzieła zniszczonego w wyniku nieudanych konserwacji, jak to się stało np. w przypadku „Amora” Jana Vermer

Metody fizyczne to codzienność niedestrukcyjnej oceny stanu zachowania i diagnostyki obiektów historycznych, w tym rzeźb i malowideł, oraz podstawowe narzędzie weryfikacji ich autentyczności.

Żadna współczesna pracownia konserwacji zabytków nie obędzie się bowiem bez rentgenografii, autoradiografii, magnetycznego rezonansu jądrowego, różnego rodzaju spektroskopii optycznych, czy jądrowych metod datowania pochodzenia obiektów historycznych.

 Posted by at 09:59

Sorry, the comment form is closed at this time.