kw. 302022
 

Za nami kolejny wykład z popularnonaukowego cyklu Instytutu Fizyki Molekularnej PAN – „Fizyka Warta Poznania”, którego wysłuchać mogli zainteresowani fizyką uczniowie klas 7 i 8.

Tym razem rąbka swojej ogromnej wiedzy na temat fizyki klimatu uchyliła nam  Dr hab. Iwona Olejniczak, która wygłosiła referat „Zmieniajmy świat na lepsze – jak dbać o klimat i  środowisko”.

Jak nie trudno się domyślić osnową spotkania był efekt cieplarniany, przy okazji którego prelegentka spojrzała na ocieplanie się klimatu z punktu widzenia fizyki, co pozwoliło jej wyjaśnić jego mechanizmy niejako od podszewki – z pierwszych zasad.

Dużo uwagi Dr. hab. Olejniczak poświęciła również prawidłowemu szacowaniu śladu węglowego, wokół którego narosło wiele mitów. A jak słusznie twierdzi, jedynie rzetelne dane mogą być podstawą racjonalnych decyzji społeczno-gospodarczych oraz przedsięwzięć naukowych mających na celu przeciwdziałanie ocieplaniu się klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i kosztów działań ma rzecz zmniejszania zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze.

 Posted by at 08:15

Sorry, the comment form is closed at this time.