mar 262017
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej  w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza do ogólnopolskiego konkursu

„ Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej”.

maria

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • 6 – 9 lat- szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna
  • 12 lat- szkoła podstawowa- klasy IV-VI 

Prace mogą być wykonane w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej, ale powinny być płaskie (nieprzestrzennie).

Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Szkoła:

Imię, nazwisko autora i opiekuna

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

Imię, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy i mail.

Prace należy składać do 30.04.2017 roku do p. Moniki Sołkowskiej, p. Iwony Berskiej Mikrut. p. Katarzyny Rusin

 

 Posted by at 22:11

Sorry, the comment form is closed at this time.