cze 082017
 

Jeżeli Państwo zdecydujecie, że dziecko będzie uczęszczało do świetlicy w ROKU SZKOLNYM 2017/2018, prosimy o wypełnieni karty zapisu i dostarczenie do wychowawców w dniu zebrania tj. 21.06.2017 roku

karta zapisu

UWAGA

  • Korzystanie ze świetlicy przysługuje tylko dzieciom rodziców pracujących.
  • Prosimy, aby karty zapisu były wypełnione dokładnie (tj. pieczątki zakładu pracy, numery dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka, itd.).

Informacje dotyczące wyników rekrutacji do świetlicy uczniów klas I, ogłosimy 26.06.2017r. (tj. poniedziałek), będą one umieszczone w gablocie szkolnej i na stronie świetlicy www.swietlica144.pl

 Wychowawcy świetlicy

 Posted by at 22:34

Sorry, the comment form is closed at this time.