lis 012017
 

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „KAKTUS” nad którym patronat honorowy przyjęli:

 •  Wojewoda Małopolski
 •  Marszałek Województwa Małopolskiego
 •  Prezydent Miasta Krakowa 
 •  Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak 
 •  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

 Zapraszamy chętnych uczniów z klas III do udziału w konkursie!

  kaktusUczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne

   Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do dnia 27 listopada

  koordynator, pani Ewa Moszczyńska – sala 9  

Strona internetowa konkursu:   http://www.tssp.krakow.pl/kaktus

     Zakres wymagań

 • Pisownia wyrazów wielką literą;
 • Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym;
 • Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach;
 • Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym;
 • Pisownia wyrazów z „ż” wymiennym i niewymiennym;
 • Pisownia wyrazów z „h”, „ch”;
 • Pisownia wyrazów z „ę”, „ą”;
 • Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności;
 • Pisownia zmiękczeń;
 • Pisownia partykuły „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami;
 • Pisownia liczebników głównych i porządkowych;
 • Pisownia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym
 Posted by at 21:15

Sorry, the comment form is closed at this time.