Kółka zainteresowań

 

Rok szkolny 2017/2018

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA KLAS I – III

 • Zajęcia języka migowego – B. Franosz, poniedziałek 13.40 – 14.20, sala teatralna
 • Zajęcia języka migowego – B. Franosz, piątek 15.20 – 16.05, sala teatralna 
 • Kółko ortograficzno – matematyczne – E. Moszczyńska, poniedziałek 12.40 – 13.25, sala teatralna
 • Chór szkolny 144 Nutki dla klas I – III – S. Cygan, S. Ziółkowska, czwartek 15.10– 16.00, sala teatralna
 • Kółko języka angielskiego dla klas III – IV – M. Perec, poniedziałek 10.35 – 11.20, sala 7
 • Kółko języka angielskiego dla klas III – IV – M. Perec, środa 16.10 – 16.55, sala teatralna
 • Kółko języka angielskiego dla klas III – B. Drej, wtorek 8.50 – 9.35, sala teatralna
 • Kółko gier i zabaw integracyjnych dla klas III – A. Gierlach, piątek 13.40 – 14.25, sala teatralna
 • Kółko matematyczno – przyrodnicze dla klas I – A. Trybulska, piątek 10.35 – 11.20 (co drugi tydzień), sala teatralna
 • Kółko matematyczno – przyrodnicze dla klas II – A. Kapała, wtorek 11.35 – 12.20, zaplecze sali 43
 • Kółko matematyczne dla klas III – M. Kwartnik-Rogala, wtorek 10.30 – 11.25 (co drugi tydzień), zaplecze sali 43
 • Klub Przyjaciół Integracji – R. Dziedzic, A. Skotnicka, K. Zając, wtorek 10.35 – 11.20, sala teatralna
 • Kółko konkursowe „Baltie 2018” – A. Seweryn, J. Kumala, środa 16.10 – 16.55, sala 39
 • Kółko informatyczne „Programowanie od A do Z” dla klas Ib, IIb, IIIb– A. Seweryn, poniedziałek 12.40 – 13.25, sala 37
 • Kółko informatyczne „Programowanie od A do Z” dla klas Ic, IIa, IIIa– J. Kumala, poniedziałek 8.50 – 9.35, sala 39
 • Kółko informatyczne „Programowanie od A do Z” dla klas Ia, Id– J. Kumala, czwartek 9.40 – 10.25, sala 39
 • Kółko szachowe dla klas 0a, 0b – Paweł Latoszek, wtorek 8.00 – 8.30, sala 5
 • Kółko szachowe dla klas Ic – Paweł Latoszek, poniedziałek 10.35 – 11.20, dolna świetlica lub jadalnia
 • Kółko szachowe dla klas Ia, Ib, Id – Paweł Latoszek, wtorek 10.35 – 11.20, dolna świetlica lub jadalnia
 • Kółko szachowe dla klas Ia, Ib, Id – Paweł Latoszek, wtorek 9.40 – 10.25, dolna świetlica lub jadalnia
 • Kółko szachowe dla klas IIa, IIb – Paweł Latoszek, środa 10.35 – 11.20, jadalnia
 • Kółko szachowe dla klas IIIb, IIIf – Paweł Latoszek, poniedziałek 11.35– 12.20, sala teatralna
 • Kółko szachowe dla klas IIIa, IIIc, IIId, IIIe – Paweł Latoszek, poniedziałek 9.40 – 10.25, dolna świetlica lub jadalnia
 • Zajęcia ruchowe dla klas IIIc, IIId – S. Pietrykowski, poniedziałek 10.35– 11.20
 • Zajęcia ruchowe dla klas IIIb, IIIf – P. Gniewek, poniedziałek 11.35 – 12.20
 • Zajęcia ruchowe dla klas IIa, IIIe – S. Pietrykowski, wtorek 12.40 – 13.25
 • Zajęcia ruchowe dla klas IIb, IIIf – P. Gniewek, czwartek 10.35 – 11.20
 • Zajęcia ruchowe dla klas IIa, IIIa – A. Sordyl, czwartek 11.35 – 12.20
 • Zajęcia ruchowe dla klas Ia, Ic – D. Radomska, piątek 10.35 – 11.20
 • Zajęcia ruchowe dla klas Ib, Id, IIb – A. Sordyl, piątek 11.35 – 12.20
 • Zajęcia nauki gry na keyboardzie – S. Cygan, terminy ustalane indywidualnie z każdym zainteresowanym uczniem

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA KLAS IV – VII

 •  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla klas VI – A. Migdał, wtorek 10.35 – 11.20, zaplecze sali 30
 • Kółko matematyczne dla klas IV – T. Stefan, środa 8.00 – 8.45, sala 24
 • Kółko matematyczne dla klas V – E. Tokarska, wtorek 17.00 – 17.45, sala 24
 • Kółko matematyczne dla klas VII – T. Bogacz, poniedziałek 9.40 – 10.25, sala teatralna
 • Zajęcia języka migowego– B. Franosz, poniedziałek 13.40 – 14.20, sala teatralna
 • Zajęcia języka migowego – B. Franosz, piątek 15.20 – 16.05, sala teatralna
 • Chór szkolny 144 Nutki dla klas IV – VII – S. Cygan, S. Ziółkowska, czwartek 16.10 – 17.00, sala 30
 • Kółko robótek ręcznych dla klas IV – VII (grupa początkowa) – A. Chorąży, wtorek 13.40 – 14.25, sala teatralna
 • Kółko robótek ręcznych dla klas IV – VII – A. Chorąży, środa 12.40 – 13.25 (co drugi tydzień), sala teatralna
 • Kółko robótek ręcznych dla klas IV – VII – A. Chorąży, czwartek 12.40 – 13.25 (co drugi tydzień), sala 33
 • Kółko języka angielskiego dla klas III – IV – M. Perec, poniedziałek 10.35 – 11.20, sala 7
 • Kółko języka angielskiego dla klas III – IV – M. Perec, środa 16.10 – 16.55, sala teatralna
 • Kółko języka hiszpańskiego dla klas IV – V – B. Hamala, wtorek 16.10 – 16.55, sala 22
 • Kółko języka hiszpańskiego dla klas IV – V – B. Hamala, środa 16.15 – 17.00, sala 22
 • Kółko języka hiszpańskiego dla klas IV – V – B. Hamala, czwartek 16.10 – 16.55, sala 22
 • Kółko geograficzne dla klas VII – I. Kurowska, poniedziałek 16.55 – 17.40, sala 41
 • Wędrówki po kulturze dla klas IV-VII - K. Ząbkowska-Kruczek, A. Kozek (zgodnie z harmonogramem wyjść)
 • Klub Przyjaciół Integracji – R. Dziedzic, A. Skotnicka, K. Zając, wtorek 10.35 – 11.20, sala teatralna
 • Kółko plastyczne dla klas IV- VII – M. Podgórska, wtorek 16.00 – 17.00, sala 30
 • Kółko konkursowe „Baltie 2018” – A. Seweryn, J. Kumala, środa 16.10 – 16.55, sala 39
 • Kółko informatyczne „Programowanie od A do Z” dla klas IV– A. Seweryn, wtorek 14.30 – 15.15, sala 37
 • Kółko informatyczne „Programowanie od A do Z” dla klas V – A. Seweryn, czwartek 12.40 – 13.25, sala 37
 • Kółko szachowe dla klas IV – Paweł Latoszek, czwartek 10.35 – 11.20, dolna świetlica lub jadalnia
 • Kółko szachowe dla klas VI – Paweł Latoszek, piątek 14.30 – 15.15, jadalnia
 • Zajęcia nauki gry na keyboardzie – S. Cygan, terminy ustalane indywidualnie z każdym zainteresowanym uczniem
 Posted by at 14:35