mar 202017
 

W czwartek 23 marca 2017 r. odbędzie się szkolny etap Konkursu Ortograficznego Klas 3 ORTOFANEK 2017 . W konkursie tym wezmą udział uczniowie wyłonieni przez wychowawców klas w etapie klasowym.  Zwycięzcy etapu szkolnego (dwóch uczniów)wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym ORTOFANEK 2017, który będzie przeprowadzony w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 , os. Na Stoku 52 w środę 26 kwietnia 2017 r.

Uczestnik konkursu powinien znać:

 zasady ortografii

 podstawowe skróty

Proponowana literatura:

  1. Kaleta –Sawicka, J. Skalska ”Vademecum ortografii w klasach początkowych”
  2. Polański, A. Jakubowicz „Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym”
  3. Zaręba „Dyktanda i ćwiczenia z ortografii z przypomnieniem zasad pisowni”
  4. Stec „Zagadki dla najmłodszych”
 Posted by at 22:43

Sorry, the comment form is closed at this time.