kw. 072017
 

flaga

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.
  Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kogut, Agnieszka Skotnicka.
 2. Cele konkursu:
 • propagowanie wartości patriotycznych,
 • wzbogacanie wiedzy historycznej o swoim kraju,
 • rozwijanie języka biernego i czynnego,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania siebie przez sztukę,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

 1. Uczestnicy: uczniowie klas II i III.
 2. Założenia konkursu:
  Konkurs obejmuje dwie kategorie:
 • praca plastyczna,
 • recytacja wiersza.
 1. Termin konkursu:
 • Prace plastyczne przyjmowane są do dnia 21.04.2017r.
 • Cześć recytatorska odbędzie się dnia 28.04.2017r.
 1. Kryteria oceny:
 • zgodność z tematyką
 • estetyka wykonania
 • kreatywność
 • walory artystyczne, wartości językowe.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują do wyboru:
 • pracę plastyczną o formacie A3 – technika pracy dowolna, praca płaska wykonana na bloku technicznym prezentująca
  wydarzenie historyczne, postać, miejsce, zabytki związane
  z Polską.
 • recytację wiersza o tematyce patriotycznej
 1. Prace plastyczne dostarczamy do sali 20. Powinny być opisane na odwrocie – tytuł ,imię, nazwisko, klasa.
 2. Kandydatów do części recytatorskiej zgłaszają organizatorom wychowawcy klas do dnia 27.04.2017r.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych
  i wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły.
 4. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach (część plastyczna, część recytatorska).

 

 Posted by at 13:59

Sorry, the comment form is closed at this time.