maj 262019
 

Regulamin konkursu:

 1. Organizator:wakacje1

Mały Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144
w Krakowie, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków.

 1. Cele konkursu:
 • kształtowanie postaw zapewniających dzieciom bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze i placu zabaw oraz podejmowanie właściwych decyzji,
 • kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie,
 • doskonalenie sprawności manualnych.

 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A3. Praca może być płaska lub przestrzenna. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę opatrzoną informacją: imię i nazwisko autora, klasa. Autorem pracy musi być jedna osoba.

 1. Kryteria oceny pracy:

Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania pracy oraz samodzielność.

 1. Terminy:

Pracę należy dostarczyć do 7 czerwca 2019 roku do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu (p. Izabeli Małeckiej, p. Katarzyny Zając).
Rozstrzygnięcie konkursu 12 czerwca 2019 roku.

 1. Postanowienia końcowe:

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków.
Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Dla laureatów przewidziane są nagrody. Ze względu na udział w Konkursie należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu  i wystawą.

wakacje

 Posted by at 19:34

Sorry, the comment form is closed at this time.