sty 242015
 

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta Grupa Regionalna Kraków

KONKURS  PLASTYCZNY

„EUROPEJSKIE  PODRÓŻE

 PO  KULTURZE”

dla szkół z województwa małopolskiego

Tematyka konkursu dotyczy wiedzy o krajach Unii Europejskiej, a przede wszystkim o ich kulturze w kontekście literatury dziecięco-młodzieżowej oraz ukazanego w niej krajobrazu kulturowego i zabytków poszczególnych krajów członkowskich. Formuła konkursu pozwala  na wzięcie w nim udziału dużej ilości uczniów, którzy interesują się innymi krajami, literaturą, kulturą i sztuką.

 I – III klasa szkoły podstawowej

  1. Forma – indywidualna, każdy uczestnik (uczeń) ma wybrać jedną baśń lub legendę pochodzącą z któregoś  z krajów należących do Unii Europejskiej, a następnie wykonać pracę plastyczną związaną z przeczytaną pozycją.
  1. Autorskie prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka o formacie A-4 (nie przestrzenne) prosimy dostarczyć do 16 marca 2015 do koordynatora: pani Ewy Moszczyńskiej (wychowawca kl.3b).
  1. Wszystkie prace biorą udział w konkursie. Uczeń może wykonać tylko jedną pracę na konkurs.  Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
  1. Każda praca musi posiadać naklejoną na odwrocie metryczkę zawierającą:

1) tytuł pracy oraz informację o baśni lub legendzie (tytuł i kraj, z którego pochodzi)

2)  imię i nazwisko autora, wiek, klasa

3)  szkoła, adres, telefon

4) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

5)  telefon kontaktowy lub e-mail nauczyciela (lub opiekuna)                                                        

 6) z dopiskiem:  PSAP C. FREINETA KONKURS „EUROPEJSKIE PODRÓŻE PO KULTURZE”

  1. Każde dziecko, które zgłosi chęć udziału w konkursie, bądź w odpowiednim czasie wykona pracę otrzyma od koordynatora got ową do wypełnienia metryczkę swojej pracy.
  2. Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane pozostają własnością organizatora. Prace nie będą zwracane. Mogą być wykorzystywane do publikacji lub wystaw. Jury konkursu powołane przez organizatora pod przewodnictwem artysty – plastyka dokona oceny i wyboru prac.
  3. Werdykt zostanie ogłoszony podczas imprezy finałowej o charakterze publicznym, w czasie której laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

termin oddawania prac: 16 marca 2015        

finał: kwiecień 2015

wystawa: maj 2015

 

 

 

 

 Posted by at 21:43

Sorry, the comment form is closed at this time.