kw. 272018
 

polakZapraszamy uczniów klas III do napisania wiersza o tematyce patriotycznej

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez:
 • rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej,
 • budzenie świadomości narodowej,
 • Rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
 • Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 • Promowanie uzdolnionych młodych twórców.

Regulamin konkursu.

 1. Do udziału zapraszamy chętnych uczniów z klas III
   Tekst zgłoszony na konkurs powinien być napisany ręcznie na kartce A4. Może być ilustrowany zdjęciami lub rysunkami wykonanymi przez autora utworu. Z tyłu kartki należy podpisać imieniem, nazwiskiem  i klasą, do której uczęszcza autor. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.
 3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany, ani wysyłany na inny konkurs.
 4. Prace należy składać do 8 maja 2018 roku w sali 19 do p.Alicji Kramarz, Agnieszki Gierlach.W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematyką,
 • samodzielność,
 • estetyka wykonania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych i  wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnej gazetce.

Wszystkim uczestnikom  życzymy twórczych  pomysłów i sukcesów w  konkursie !

 

 Posted by at 13:56

Sorry, the comment form is closed at this time.