Logopeda

 

Logopeda  zajmuje się kształtowaniem mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym oraz leksykalnym, nauczaniem mowy i usuwaniem wad wymowy.

Terapia logopedyczna obejmuje:

  • diagnozę logopedyczną
  • profilaktykę wad wymowy
  • terapię wad wymowy
  • terapię zaburzeń mowy
  • terapię zaburzeń głosu
  • terapię zaburzeń języka pisanego.
 Posted by at 21:03