wrz 172016
 

Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych –

rok szkolny 2016/2017.

Tematyka konkursu:

 Życie to nie teatr

Etap I – Na falach życia

Termin: 7 listopada 2016r.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników w etapie szkolnym:

 W związku z dostępnością na rynku wydawniczym wielu wydań poniższych tytułów, dopuszcza się również inne niż wskazane wydania lektur.

  1. Marta Berowska, Bratki, [w:] Bajarz polski, Wilga, Warszawa 2003, s. 32-37 lub [online] www.bajkowyzakatek.eu
  2. Barbara Kosmowska, Panna Foch, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015.
  3. Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo. Świat Ogromnych, Znak, Kraków 2015.
  4. Roald Dahl, Matylda, Znak, Kraków 2016. 2
  5. Legenda o Magdalence, [online] www.genealogia.okiem.pl
  6. Hasła: asertywność, [w:] Słownik psychologii pod red. Jerzego Siuty, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 31; etos, etyka, kodeks, oportunizm, [w:] Słownik języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka, PWN, Warszawa 1979, t. I, s. 558, 558-559, 947, t. II, s .531 (lub z innych dostępnych źródeł).

  Chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli polonistów.                                                         H. Wawrzeniec

 Posted by at 22:10

Sorry, the comment form is closed at this time.