lis 102016
 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego-etap szkolny

logo                                          konkurs dla uczniów klas IV-VI

  • 15 listopada, wtorek
  • zbiórka zgłoszonych uczestników: II piętro, godz. 12.35
  • konkurs rozpoczyna się o godz.13.00
  • konkurs trwa 60 minut
  • obowiązuje strój galowy
  • przynosimy czarny długopis, legitymację szkolną
  • spóźnienie pozbawia ucznia możliwości udziału w konkursie
  • do sali konkursowej nie wnosimy telefonów komórkowych
 Posted by at 17:42

Sorry, the comment form is closed at this time.