Matematyka

 

MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 23 PAŹDZIERNIKA 2019 r. o 1300 odbędzie się Małopolski Konkurs Matematyczny. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych oraz ósmych prosimy o zapisy u nauczycieli matematyki. Informujemy również, że jest to etap szkolny, który wyłoni reprezentantów do etapu rejonowego, który odbędzie się 9 GRUDNIA w naszej szkole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zapraszamy na strony:

REGULAMIN

Harmonogram konkursu

Zakres wiedzy i umiejętności

Formularz oświadczenia rodzica

Wzór zastrzeżenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Przykładowe zadania z Małopolskiego Konkursu Matematycznego

1. Małkopolski Konkurs Matemayczny – etap szkolny 2009

2. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2010

3. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2011

4. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2012

5. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2013

KRAKOWSKA MATEMATYKA

km 

 

Jest konkursem bezpłatnym, organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Zadania, które rozwiązują uczniowie zawierają informacje z historii Krakowa i są dostosowane do wieku uczniów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV, V i VI. Krakowska matematyka ma dwa etapy:

I etap – szkolny przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły. Odbywa się jesienią.
• II etap – międzyszkolny przeprowadzany jest w wybranych szkołach. Od kilku lat etap ten jest przeprowadzany również w naszej szkole. LAUREACI tego konkursu otrzymują wpis na świadectwo szkolne.

Pełne informacje na temat konkursu dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich można uzyskać na stronie http://www.tsmat.prv.pl/

Regulamin konkursu KRAKOWSKA MATEMATYKA 2014/2015

Oto przykładowe zadania KRAKOWSKIEJ MATEMATYKI z lat ubiegłych. Uczniów przygotowujących się do konkursu zachęcamy do ich rozwiązywania.

ETAP SZKOLNY KLASA 4
1. Klasa 4 – etap szkolny
2. Klasa 4 – etap szkolny
3. Klasa 4 – etap szkolny
4. Klasa 4 – etap szkolny
5. Klasa 4 – etap szkolny
6. Klasa 4 – etap szkolny
7. Klasa 4 – etap szkolny
8. Klasa 4 – etap szkolny

ETAP SZKOLNY KLASA 5

1. Klasa 5 – etap szkolny
2. Klasa 5 – etap szkolny
3. Klasa 5 – etap szkolny
4. Klasa 5 – etap szkolny
5. Klasa 5 – etap szkolny
6. Klasa 5 – etap szkolny
7. Klasa 5 – etap szkolny
8. Klasa 5 – etap szkolny

ETAP SZKOLNY KLASA 6

1. Klasa 6 – etap szkolny
2. Klasa 6 – etap szkolny
3. Klasa 6 – etap szkolny
4. Klasa 6 – etap szkolny
5. Klasa 6 – etap szkolny
6. Klasa 6 – etap szkolny

kangur

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY – KANGUR

 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, które przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szkole Konkurs organizuje Komitet Regionalny z siedzibą w Krakowie pod patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek – nagrodę uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz przykładowe zadania dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich można uzyskać na stronie http://www.kangur-krakow.pl

Przykładowe arkusze z poprzednich edycji konkursu udostępnione są uczniom w bibliotece szkolnej.

 

KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR 2020

Informacja dla uczniów i Rodziców:

 Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR ma przyjemność poinformować, że 19 marca 2020 roku (czwartek) odbędzie się w Polsce d w u d z i e s t a   d z i e w i ą t a   edycja

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2020

W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń kl. 2 – 8, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.

Opłata za udział wynosi 10 zł. (wpłaty dokonujemy u nauczyciela matematyki do dnia 24 stycznia 2020 r.)

Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek:   

W tym roku jest to układanka przestrzenna – czteroelementowy T A N G R A M.

Regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica

olimpiada

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES MATEMATYKA – PLUS to konkurs, który odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego – w listopadzie i w maju. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III, IV, V i VI. Może w nim startować każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce oraz osiągnięcia na lekcjach matematyki. W tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów do sprawdzenia swoich umiejętności. Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę niespodziankę i pamiątkowy dyplom. Dodatkowo uczniowie, którzy zdobędą maksymalną ilość punktów (100pkt) dostają dodatkową nagrodę. Udział w konkursie jest płatny.

Przykładowe testy z lat ubiegłych udostępnione są uczniom w bibliotece szkolnej oraz znajdują się poniżej. Zachęcamy do ich rozwiązywania.
Klasa III
1. Konkurs matematyczny – edycja 16
2. Konkurs matematyczny – edycja 17
3. Konkurs matematyczny – edycja 18
4. Konkurs matematyczny – edycja 19
Klasa IV
1. Konkurs Matematyczny – edycja 15
2. Konkurs Matematyczny – edycja 16
3. Konkurs Matematyczny – edycja 17
4. Konkurs Matematyczny – edycja 18
Klasy V
1. Konkurs Matematyczny – edycja 16
2. Konkurs Matematyczny – edycja 17
3. Konkurs Matematyczny – edycja 18
Klasy VI
1. Konkurs Matematyczny – edycja 17
2. Konkurs Matematyczny – edycja 18
3. Konkurs Matematyczny – edycja 19
4. Konkurs Matematyczny – edycja 20

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA – sprawozdanie

tabliczka 7

tabliczka 6

tbliczka 5

tabliczka 4

Konkurs na  „NAJLEPSZEGO  MATEMATYKA  KLAS 4, 5, 6 i 7”

I etap:

  1. Uczeń rozwiązuje w domu zestaw zadań dla odpowiedniego poziomu nauczania.
  2. Uczeń może rozwiązać wszystkie zadania lub tylko te, które potrafi.
  3. Pełne, staranne rozwiązania zadań przedstawia w formie pisemnej.
  4. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% możliwych punktów do zdobycia w swojej kategorii.
  5. Udział w konkursie będzie premiowany dodatkową oceną z matematyki.
  6. Uczeń oddaje prace (rozwiązania zadań) nauczycielowi matematyki w terminie do dnia 05.2018r.

II etap:

  1. II etap odbywa się na terenie szkoły.
  2. Uczniowie rozwiązują 5 zadań, z których trzy będą analogiczne do zadań z etapu I, a dwa pozostałe będą zawierać materiał danej klasy.
  3. Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają tytuł „NAJLEPSZEGO MATEMATYKA SP 144 klasy…”

Zadania

klasy 4

klasy 5

klasy 6

klasy 7

 Posted by at 18:19