kw. 242022
 

12 kwietnia 2022 roku uczniowie klas piątych brali udział we wspólnej lekcji historii.

Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami nie tylko historycznymi.

Każda piąta klasa, tworzyła jedną grupę i wykonywała wspólnie zadania.

1 Ubierali rycerza.

2 Pisali legendę.

3 Pracowali z mapą.

4 Rozwiązywali krzyżówkę.

5 Biegali pokonując przeszkody.

Wszystkie zadania wykonywali w  duchu zdrowej rywalizacji.

Na zakończenie każda klasa otrzymała coś słodkiego i dyplom zwycięscy.

ZABAWA BYŁA PRZEDNIA.!!!!

Nauczyciele historii

zdjęcia

 Posted by at 12:33

Sorry, the comment form is closed at this time.