lis 242016
 

kokurs

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 zaprasza uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie „W świecie baśni H. Ch. Andersena”. Uczestnicy wybierają konkurs, w którym chcą zaprezentować swoje umiejętność i wiedzę.

 Konkurs plastyczny:

  • temat pracy: „W świecie baśni H. Ch. Andersena”
  • praca konkursowa może być wykonaną dowolną techniką plastyczną, płaską
  • format min. A4
  • pracę należy przesłać do dnia 11.12.2016r na adres: SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

 Konkurs literacki:

  • znajomości baśni H. Ch. Andrsena dla uczniów klas 4
  • Szkoła zgłasza do konkursu wiedzy 5 reprezentantów klas 4 za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 9 grudnia 2016r. na adres basnie.sp144@gmail.com
  • Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie w ciągu 45 minut rozwiązać test zawierający zróżnicowane zadania otwarte i zamknięte. Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2016r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 w Krakowie.

 

 Szczegółowe informacje dostępne na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144: www.sp144.pl

 Sponsorem nagród jest Rada Dzielnicy XV.

Regulamin

 Posted by at 20:04

Sorry, the comment form is closed at this time.