Odblaskowa szkoła

 


   Odblaskowa szkoła – rok szkolny 2011/2012

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” . Celem konkursu jest    zwiększenie aktywności  dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

 

Organizatorami konkursu są:

 • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,
 • Małopolskie Kuratorium Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
 • Małopolski Urząd Wojewódzki,
 • Małopolski Urząd Marszałkowski.

Partnerami konkursu są:

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W ramach akcji uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym oraz wiedzy na temat bezpieczeństwa

W związku z udziałem naszej szkoły w wojewódzkim konkursie: „ODBLASKOWA SZKOŁA” został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem: „Jestem widoczny jestem bezpieczny”

Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie było wykonanie pracy prezentujacej tematykę „JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE” w dowolnej technice i formacie.

Celem tego konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze.

Najpiękniejsze prace wykonali:

Magdalena Szewczyk z 0 a

Bartosz Zieliński z kl. 1d

Weronika Zbylut z kl. I a

Gabriela Antoniuk z kl. Ia

Gabriela Stępień z kl. I b

Kacper Guzik z kl. 2c

Karolina Luty z kl. 2e

Marlena Mikrut z kl. II b

Gabriela Kubowicz z kl. II c

Alicja Pach z kl. II a

Julia Kućka z kl. II a

Weronika Kuc z kl. II a

Maja Pudaś z kl. II a

Oliwia Dębowska z kl. III f

Elżbieta Kwaciszewska z kl. III f

Za pięknie wykonane prace uczniowie otrzymali dyplomy wraz z nagrodami. Prace zwycięzców
i pozostałych  uczestników konkursu zostały wyeksponowane w sali gimnastycznej 10 października  podczas spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Zapraszamy do Galerii

Sprawozdanie z udziału Szkoły Podstawowej nr 144

w konkursie „Odblaskowa Szkoła”

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła po raz drugi do akcji „Odblaskowa szkoła”. Informacje o udziale w konkursie umieszczono na stronie internetowej szkoły (www.sp144.pl).

W ramach akcji odbył się konkurs plastyczny i wiedzy, prelekcja i wiele innych działań związanych z tematyką bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na obowiązek noszenia przez dzieci (do 15 roku życia) elementów odblaskowych .Dzięki finansowemu wsparciu XV Dzielnicy ,Rady Rodziców i zbiórce makulatury wszyscy uczniowie (680) zostali wyposażeni w różne gadżety odblaskowe. „Zeróweczki otrzymały piękne kamizelki (45), klasy pierwsze chustki odblaskowe (90) a pozostali uczniowie zostali wyposażeni w smyczki , zawieszki opaski.

W trakcie akcji zorganizowano konkurs plastyczny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Prace można było podziwiać na gazetkach zostały  na korytarzu szkolnym. 

Dodatkowo prace uczniów klas 0-3 zostały wysłane na konkurs  STOP! CZERWONE ŚWIATŁO! Organizowany przez Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie.

Kolejną inicjatywa podjętą przez szkołę było zorganizowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas trzecich.

Laureaci konkursu wiedzy „Jestem widoczny. Jestem bezpieczny.”

Miejsce I:

Kamila Karpała z kl. III a

Weronika Wyżga z kl. III f

Miejsce II:

Oliwia Sewiło z kl. III e

Aneta Dyrdał z kl. III f

Miejsce III:

Alicja Mucha z kl. III d

Mateusz Duda z kl. III e

Wyróżnienia:

Ksawery Dymek z kl. III a

Dawid Górka z kl. III a

Sebastian Sotwin z kl. III c

Emilia Gołębiowska z kl. III e

            W dniu 10 października na terenie naszej szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła” . Uczniowie zaprezentowali dumnie swoje „odblaski” podczas uroczystości na sali gimnastycznej. Swoją obecnością uświetnili ją przedstawiciele Straży Miejskiej oraz  Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dzieci wysłuchały prelekcji Pani Policjant dotyczącej bezpiecznego poruszania się na drodze i konieczności noszenia odblasków.  Natomiast nasi goście mogli podziwiać przygotowane przez każdą z klas transparenty z hasłami promującymi bezpieczeństwo a także wysłuchać części artystycznej zaprezentowanej przez klasy II a  , II b i I c oraz chór szkolny.  Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas I mieli szanse w praktyce nauczyć się zasad bezpiecznego uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym podczas  zabawy w „autochodzikowym miasteczku”

 Klasy I zostały zgłoszone do ogólnopolskiego programu edukacyjnego KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Od organizatorów otrzymaliśmy: materiały edukacyjne dla uczniów, nauczyciela i rodziców oraz certyfikat potwierdzający udział w programie. 

Również na innych lekcjach uczniowie, wspomagani przez nauczycieli utrwalali wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego. Widocznym efektem było wykonanie klasowych plakatów promujących noszenie odblasków. Na korytarzu szkolnym zostały wykonane gazetki ścienne dotyczące tematu bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie opracowali dekalog bezpieczeństwa.

Kolejnym zadaniem było zorganizowanie zajęć przygotowujących do zdobycia karty rowerowej . Uczestnicząc w zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę z wychowania komunikacyjnego, doskonalą umiejętność jazdy na rowerze.

Dla uczniów klas młodszych została zorganizowana piesza wycieczka, która miała na celu wskazanie miejsc niebezpiecznych w drodze do i ze szkoły. W trakcie jej trwania część uczniów była ubrana w kamizelki odblaskowe. Dzieci wdrażano do prawidłowego poruszania się w kolumnie, przechodzenia przez jezdnię oraz zwracano uwagę na ich widoczność.

Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Zapraszamy do Galerii

Inni o Nas – Głos Nowej Huty

Odblaskowa szkoła – rok szkolny 2014/2015

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

 

Organizatorami konkursu są:

 • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,
 • Małopolskie Kuratorium Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
 • Małopolski Urząd Wojewódzki,
 • Małopolski Urząd Marszałkowski.

Partnerami konkursu są:

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

            W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła po raz trzeci do akcji „Odblaskowa Szkoła”. W ramach akcji zostało przeprowadzonych szereg inicjatyw:

 • wyposażenie dzieci w kamizelki i elementy odblaskowe,
 • zorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”,
 • przeprowadzono konkurs plastyczny na projekt plakietki odblaskowej,
 • udział dzieci w konkursie plastycznym „Namaluj swoją odblaskową szkołę” – konkurs ogłoszony przez gazetę Krakowską,
 • przeprowadzenie wraz z udziałem policji egzaminu na kartę rowerową,
 • spotkania w klasach z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej,
 • udział uczniów klas pierwszych w praktycznych zajęciach bezpiecznego poruszania się na ulicy,
 • przygotowanie gazetek i plakatów promujących noszenie odblasków,
 • zorganizowanie w klasach pogadanek dotyczących konieczności noszenia elementów odblaskowych

W ramach akcji zostały przeprowadzone konkursy:

Konkurs wiedzy „Jestem widoczny. Jestem bezpieczny”

I miejsce – Katarzyna Ludwa 3d

II miejsce – Emilia Worożko 3d

III miejsce – Weronika Mech – 3c

Wyróżnienie – Daria Dubiel 3a, Weronika Zbylut 3a

Konkurs plastyczny na projekt plakietki odblaskowej

I miejsce – Jakub Cudek 2a

II miejsce – Karolina Zbylut 1f

III miejsce – Jakub Wójcik 2a, Mateusz Filipczyk 1b

Wyróżnienie – Weronika Zbylut 3a, Gabriela Antoniuk 3a, Alicja Nogieć 3a, Weronika Świątek 1e, Kacper Cisowski 2c

Konkurs plastyczny „Bądźmy widoczni-bądźmy bezpieczni!”- prace zostały przekazane do Gazety Krakowskiej

            W ramach prowadzonej akcji propagującej bezpieczeństwo dzieci na drodze, uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, breloczki, smyczki i inne gadżety promujące bezpieczeństwo.

            16 października odbył się w szkole apel podsumowujący akcję „Odblaskowa Szkoła”. Uczniowie dumnie wyrecytowali wiersze o bezpieczeństwie oraz wspólnie z chórem szkolnym zaśpiewali piosenki dotyczące akcji.

            Sala gimnastyczna, na której odbywała się uroczystość była udekorowana samodzielnie wykonanymi przez uczniów pracami plastycznymi. Uczniowie swoje prace wykonali bardzo pomysłowo i z dużym zaangażowaniem, a wiadomości w nich zawarte były bardzo ważne dla bezpieczeństwa każdego ucznia. Uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienia zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Na zakończenie uroczystości kilka rad i wskazówek przekazał uczniom przedstawiciel policji. Zaapelował on o konieczności noszenia przez dzieci elementów odblaskowych.

            W trakcie akcji, w naszej szkole zostało zorganizowanych wiele atrakcji dla uczniów. Były to między innymi spotkania, zajęcia oraz konkursy. Mamy nadzieję, że przez cały rok szkolny uczniowie będą wracać do zasad bezpieczeństwa, nie tylko na lekcjach w szkole, ale tez podczas poruszania się na drodze. Działania, które zostały podjęte przez szkołę, nauczycieli i kontynuowane przez rodziców z całą pewnością zwiększą świadomość uczniów jako uczestników ruchu drogowego.

 Posted by at 19:53