Oferta Szkoły dla sześciolatków

 

Rodzice sześciolatków  o Naszej Szkole:

prezentacja – „Sześciolatki – dzielne dziatki”

film – „Szkoła nr 144”

Oferta Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie:

Klasy pierwsze z uczniami sześcioletnimi mają zajęcia w salach dydaktycznych mieszczących się na parterze szkoły. Sale dydaktyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt multimedialny, kąciki tematyczne, zabawki, gry edukacyjne, a także sprzęt do zabaw i zajęć. Dzieci korzystają ze specjalnie utworzonej sali zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Mali uczniowie mają również do dyspozycji salę teatralną, salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, nowoczesną salę gimnastyczną oraz trzy boiska szkolne z przyległymi terenami zielonymi. W szkole funkcjonuje świetlica, która jest czynna od godz. 6.15 – 17.00. Obiad jest wydawany w godzinach 12.00 – 14.00 (uczniowie spożywają obiad pod opieką nauczycieli). W szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, koła językowe, teatralne, artystyczne, recytatorskie, hafciarskie.

Nasze 6 – latki biorą udział w różnorodnych konkursach (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze)oraz akcjach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły min: ”Klub bezpiecznego Puchatka” oraz prozdrowotnych „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Nie pal przy mnie proszę”. Uczestniczą w spotkaniach z autorami (Panem Karolem Kozłowskim, Panią Elżbietą Wojnarowską) oraz w koncertach muzycznych.

Szkoła położona jest w pobliżu Parku Mistrzejowickiego. Plac zabaw, boiska sportowe oraz alejki umożliwiają dzieciom korzystanie ze spacerów oraz zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Szczególną troską otaczamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kształcąc je w oddziałach integracyjnych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz grono specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, reedukator, terapeuta Integracji Sensorycznej) służą pomocą w zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci. Wszystkie dzieci objęte są opieką psychologiczno – pedagogiczną.

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu –  „Sześciolatku nie trać roku”.

 Posted by at 15:42