mar 172022
 

ZAPROSZENIE

DOTYCZĄCE ELIMINACJI MIEJSKICH DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  grupa I ( 10 – 12 lat )

Z TERENU MIASTA KRAKOWA

            Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Krakowie zaprasza drużyny  z terenu miasta Krakowa do wzięcia udziału w eliminacjach miejskich do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych, który odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia 2022 roku w Hotelu  SWING w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 124 oraz Miasteczko Rowerowe w Parku  Wodnym w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 126.  (harmonogram zostanie przesłany w kolejnej korespondencji)

Zgłoszenie drużyny czteroosobowej

(zgodnie z pkt IV  regulaminu w skład zespołu mają wchodzić 2 dziewczynki i 2 chłopców) według wzoru z załącznika  ( Karta Zgłoszeniowa)

w nieprzekraczalnym terminie do 31.03-2022 roku

należy przesłać na adres:

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

  1. Mogilska 109C,

31-571 Kraków

fax: 47 83-54-105

                                                                                 sekretariat.wrdkmp@krakow.policja.gov.pl

                                                                                 mariusz.wilczek@krakow.policja.gov.pl               

Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące eliminacji oraz regulaminu można znaleźć na stronach:

www.malopolska.policja.gov.pl

www.pzm.pl

 

Zawodnicy reprezentujący szkołę powinni posiadać i przedstawić:

  • Legitymacje szkolną
  • Kartę rowerową
  • Pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju
  • Oświadczenie o ubezpieczeniu szkolnym zawodników

 

Informacji o turnieju udzielają:

st.asp. Mariusz Wilczek, st.sierż. Paulina Dzikowska

WRD KMP Kraków tel: 47 83-54-107, 47 83-54-113

 Posted by at 15:52

Sorry, the comment form is closed at this time.