mar 202013
 

Zapraszamy uczniów klas III, IV, V i  VI  do uczestnictwa w testach OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES – MATEMATYKA.PLUS, która odbędzie się  w dniu 10 maja 2013 roku. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Tajemnice Starożytnych Cywilizacji” lub „Żołnierze XX wiek” w cenie 7,95 zł.

Dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska 100 punktów otrzyma książkę z serii „Wielka Encyklopedia Zwierząt”.

Wśród osób, które zdobędą największa liczba punktów (100), zostaną rozlosowane cenne nagrody:

– iPad mini lub iPhone 4 i kolekcje książkowe:
– Wielka Encyklopedia Geografii;
– Wielka Encyklopedia Oxford;
– Wielka Historia Świata.

 

Zgłoszenia uczniów klas III przyjmują wychowawcy, a uczniów klas IV – VI nauczyciele matematyki do dnia  5 kwietnia 2013.

 Posted by at 23:01

Sorry, the comment form is closed at this time.