mar 192017
 

Zapraszamy  uczniów  klas  3 – 6 do udziału w konkursie matematycznym

OLIMPIADA  WIEDZY ARCHIMEDES – MATEMATYKA.PLUS

Termin konkursu:  28 kwietnia  2017 r.

Opłata za udział w konkursie: 8,80 zł.

Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmują nauczyciele matematyki do dnia  29.03.br.

Uczniowie klas trzecich wpłacają pieniądze wychowawcy. 

Olimpiada ma formę testu, tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę niespodziankę !!!!!!!!

 Posted by at 12:20

Sorry, the comment form is closed at this time.