REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
mar 062019
 

do oddziału „0” oraz do klas I na rok 2019/2020 rozpocznie się 01.03.2019 i trwać będzie do29.03.2019.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do SP 144 powinni:

  • wypełnić wniosek drogą elektroniczną, a więc wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, wydrukować wypełniony wniosek, podpisać (obydwoje rodziców), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie,

lub

  • pobrać formularz z sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, wypełnić go, a następnie podpisać (obydwoje rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie.

Wnioski będą dostępne po 01.03.2019 na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie SP144.

  Continue reading »

 Posted by at 11:34

SZANOWNI RODZICE

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
lut 262019
 

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie bardzo serdecznie dziękuje za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły. Uzyskaliśmy kwotę 4 363,74 zł, za którą w całości zostały zakupione klimatyzatory do dwóch pracowni komputerowych (ze względu na panująca wysoką temperaturę w tych salach).

W bieżącym roku ponownie zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu  podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. 

Rubryka: numer KRS – 0000052078

Rubryka: informacje uzupełniające – cel szczegółowy – należy wpisać: dla SP 144 Kraków (jest to konieczne, tylko wtedy kwota trafi do naszej szkoły)

Zebrane w tym roku środki pozwolą na zakup netbooków dla uczniów klas pierwszych.

                                                                          Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 Posted by at 10:25

 Permalink  Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
lut 222019
 

TŁUSTY CZWARTEK

w naszej szkole

 paczki

Sprzedaż pączków 

Kiedy?

WTOREK 26.02.2019 r. podczas przerw (10:10 – 10:20, 11:05 – 11:10, 11:55 – 12:10, 12:55- 13:15, 14:00 – 14:15).

Gdzie?

  1. szatnia (przy wejściu do szkoły),paczek
  2. parter (obok sekretariatu),
  3. I piętro (obok tablicy ogłoszeń).

Ile?

2zł lub 2,50zł za jednego pączka (różne rodzaje).

Zebrane pieniążki przeznaczone będą na potrzeby oraz działalność Samorządu Uczniowskiego.

Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców do wzięcia udziału w tej akcji.

 Samorząd Uczniowski

 Posted by at 17:04