lut 082015
 
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców od 26 lutego do 6 marca 2015 roku
Przyjmowanie wniosków w szkole w godz. pracy sekretariatu, Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców – godz. 9.00  www.portaledukacyjny.krakow.pl od 9 marca do 31 marca 2015 roku
Ogłoszenie wyników rekrutacji(lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 17 kwietnia 2015 roku godz. 12.00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 4 maja 2015 roku godz. 9.00
Rekrutacja uzupełniająca od 5 maja 2015 roku

 

 Posted by at 10:37

Sorry, the comment form is closed at this time.