lut 082015
 
Przyjmowanie wniosków w szkole w godz. pracy sekretariatu, Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców – godz. 9.00  www.portaledukacyjny.krakow.pl od 9 marca do 31 marca 2015 roku
Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 20 kwietnia 2015 roku godz. 12.00
Potwierdzenie woli uczęszczania dzieci do szkoły od 21 kwietnia do 24 kwietnia 2015 roku
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 27 kwietnia 2015 roku godz. 9.00
Rekrutacja uzupełniająca od 28 kwietnia 2015 roku

 

 Posted by at 10:38

Sorry, the comment form is closed at this time.