mar 192020
 

Przypominamy, że do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do szkoły także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. 

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Dane kontaktowe: sp144@op.pl, Tel: 660 637 459

Rejestracji elektronicznej można dokonać wchodząc na stronę www.portaledukacjny.krakow.pl w zakładkę REKRUTACJA.

 Posted by at 13:42

Sorry, the comment form is closed at this time.