maj 292023
 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144

Rok Szkolny 2023/2024

W dniach od 29.05.2023 do 16.06.2023r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców pracujących
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci

Warunkiem przyjęcia dziecka  jest złożenie bezpośrednio do wychowawców świetlicy  prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 16.06.2023r.

Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie wszystkich wymaganych danych i złożenie niezbędnych podpisów.

Karta zgłoszenia do świetlicy 2023/2024 znajduje się na stronie –  swietlica144.pl

Link do pobrania:

http://swietlica144.pl/karta-zapisu-dziecka-swietlica-szkolna/

 

 Posted by at 18:55

Sorry, the comment form is closed at this time.