maj 102016
 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144

Rok szkolny 2016/2017 

DOKUMENTY DO POBRANIA

W dniach od 04 maja 2016r.  ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców pracujących;
  • dojeżdżające;
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 17 czerwca 2016r.

Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Jeżeli dziecko odbierane jest przez opiekuna wypełniamy punkt pierwszy („dziecko odbierane przez opiekuna”). Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tabelki (stopień pokrewieństwa, nr dowodu osoby odbierającej).

Jeżeli dziecko samodzielnie opuszcza świetlicę wypełniamy punkt drugi („dziecko z możliwością samodzielnego wyjścia o ustalonej porze”).

Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie szkoły oraz świetlicy , można otrzymać ją również pod tablicą informacyjną świetlicy oraz od wychowawców świetlicy.

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

____________

TERMINARZ:

17 czerwca 2016r. – do godziny 17:00 – ostateczny termin złożenia kart zapisu w świetlicy szkolnej

20 czerwca 2016r. – posiedzenie Komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

21 czerwca 2016r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej świetlicy (www.swietlica144.pl). 

 

 Posted by at 22:43

Sorry, the comment form is closed at this time.