kw. 252018
 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144

Rok Szkolny 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

W dniach od 10.05.2018 do 14.06.2018r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców pracujących
  • dojeżdżające
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 14.06.2018r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, na stronie szkoły, można otrzymać ją również od wychowawców świetlicy.

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

TERMINARZ:

14.06.2018r. – do godziny 17:00 – ostateczny termin złożenia karty zapisu do świetlicy szkolnej

15.06.2018r. – posiedzenie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

19.06.2018r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej.

 Posted by at 18:16

Sorry, the comment form is closed at this time.