maj 102019
 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144

Rok Szkolny 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania:

  • karta zgłoszenia do świetlicy 2019/2020 (znajduje się na stronie swietlica144.pl lub u wychowawców świetlicy).

W dniach od 13.05.2019 do 13.06.2019r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców pracujących
  • dojeżdżające
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 13.06.2019r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, na stronie szkoły, można otrzymać ją również od wychowawców świetlicy.

 

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

TERMINARZ:

13.06.2019r. – do godziny 17:00 – ostateczny termin złożenia karty zapisu do świetlicy szkolnej

14.06.2019r. – posiedzenie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

18.06.2019r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej.

Link do pobrania: http://swietlica144.pl/wp-content/uploads/2019/05/KARTA_ZG%C5%81OSZENIA_DZIECKA_DO_%C5%9AWIETLICY_2019_2020-1.pdf

 Posted by at 11:54

Sorry, the comment form is closed at this time.