maj 262014
 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144

Rok szkolny 2014/2015 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

W dniach od 06. 05. 2014 r. do 13. 06. 2014 r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

– obojga rodziców pracujących;

– dojeżdżające;

– rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 13. 06. 2014 r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka. Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, można otrzymać ją również na dyżurce szkolnej oraz od wychowawców świetlicy. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

TERMINARZ:

13. 06. 2014 – do godziny 17:00 – Ostateczny termin złożenia kart zapisu w świetlicy szkolnej

16. 06. 2014 – Posiedzenie Komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

23. 06. 2014 – Ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły/świetlicy. 

 Posted by at 13:03

Sorry, the comment form is closed at this time.