lut 262020
 

 do klas I na rok 2020/2021 rozpocznie się 02.03.2020 i trwać będzie do 31.03.2020.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do SP 144 powinni:

  • wypełnić wniosek drogą elektroniczną, a więc wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, wydrukować wypełniony wniosek, podpisać (obydwoje rodziców), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie,

lub

  • pobrać formularz z sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, wypełnić go,  a następnie podpisać (obydwoje rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych, a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie.

Wnioski będą dostępne po 02.03.2019 na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie SP144.

Przyjmowanie wniosków w godzinach pracy sekretariatu:

Pon. 7:30 – 15:00

Wt.  10:00 – 17:00

Śr. dzień bez stron

Czw. 7:30 – 15:00

Pt.  7:30 – 15:00

Wniosek może być złożony tylko w jednej placówce. Złożenie większej ilości wniosków o przyjęcie do różnych szkół – spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej szkole, która jako pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

Rodzic może wskazać dowolną ilość placówek, do których mogłoby uczęszczać dziecko. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Terminarz- REKRUTACJA DO KLASY I W SP 144

 Posted by at 14:49

Sorry, the comment form is closed at this time.