kw. 062021
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 do klas I

rozpocznie się 01.03.2021 i trwać będzie do 31.03.2021.

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA.

1) Zgłoszenie do szkoły obwodowej wypełnione za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl) rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły obwodowej. Mogą to zrobić na dwa sposoby:

– skanują zgłoszenie i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: sp144@op.pl lub

– wrzucają zgłoszenie (w podpisanej kopercie) do skrzynki kontaktowej, która zostanie umieszczona w przedsionku szkoły.

2) Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru naszej szkoły, jako szkoły spoza obwodu rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły j.w. Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie kolejności – z tym że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka tylko do szkoły pierwszego wyboru – umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

Informujemy, że w przypadku dodatkowych pytań lub niejasności możliwy jest kontakt z Dyrekcją Szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

12 648 03 02

660 637 459

TERMINARZ REKRUTACJI.

  • 1–31 marca – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.
  • 30 kwietnia, godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru; listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji; rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową; rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
  • 4–14 maja – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
  • 17 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).
  • 18 maja – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Rady Miasta Krakowa

 Posted by at 18:56

Sorry, the comment form is closed at this time.