Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

 

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne jest jedną z metod pracy z dziećmi i ich opiekunami.

Zajęcia te poprzez zabawy ruchowe wzajemnie wzmacniają relacje emocjonalne, społeczne i fizyczne, oraz kształtują zasady współdziałania w grupie. Podnoszą świadomość własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, usprawniają motorykę dużą i małą. Wyzwala wśród uczestników wiele radości i uśmiechu.

Dziecko poznaje, więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

 

Dzięki tej metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

 

  • Zaufanie do siebie do innych osób wzmacniając tym samym poczucie bezpieczeństwa
  • Uczy się poznawać i kontrolować przestrzeń
  • Uczy się nazywać emocje oraz je kontrolować
  • Koncentruje uwagę
  • Uczy się spontaniczności, wrażliwości, empatii
  • Wgląd we własne cechy osobowości, poczucie humoru.
  • Wzmacnia wiarę w siebie i podnosi swoją samoocenę

 

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz ze swoimi rodzicami na zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w każdy środę o godz.18:00.

Zajęcia prowadzą Maria Flaszczyńska, Katarzyna Rusin

 

 

 Posted by at 14:42