SKO w naszej szkole

 

polskie-sko

Opiekunem SKO w naszej szkole jest pani Małgorzata Kwartnik-Rogala

(sala 7)

Harmonogram wpłat:

18 – 22 listopada 2019 r.
 9 – 13 grudnia 2019 r.
 20 – 24 stycznia 2020 r.
 17 – 21 lutego 2020 r.
16 – 20 marca 2020 r.
 1 – 7 kwietnia 2020 r.
 18 – 22 maja 2020 r.


Regulamin SKO 

 • Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły od 6 do 13 roku życia.
 • Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
 • Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).
 • Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO w wyznaczonym dniu miesiąca .
 • Opiekun przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.
 • W razie zgubienia książeczki SKO, uczeń musi zgłosić się do swego opiekuna, który wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat”.
 • Szkolny opiekun SKO wpłaca pieniądze do Banku PKO BP.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację.
 • Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzina w Banku PKO BP.
 • Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli dokumentacji szkolnego opiekuna SKO.

Cele SKO

 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
 • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polce

program edukacji finansowej.
 

Dzięki udziale w programie uczniowie:

 – nauczą się zarządzania finansami osobistym

– wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania

-zdobędą wiedzę na temat oszczędzania
i roli pieniądza we
współczesnym świecie

– nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

 SKO – informacje 

Program przeznaczony jest dla uczniów od 6. do 13. roku życia

 Każde dziecko oszczędzające w SKO

otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO,

na które można będzie wpłacać pieniądze u opiekuna SKO.

sko

Wypłat można dokonać za pośrednictwem rodziców.

 W serwisie sko.pkobp.pl dzieci będą mogły
w bezpieczny sposób zarządzać swoim kontem:

– podglądać stan środków,

– zobaczyć historię oszczędzania i wyliczać zysk

Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację.

 – serwis informacyjny SKO dla dziecka www.sko.pkobp.pl

 Zachęcamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z oferty SKO

oraz zapraszamy do oszczędzania

polskie-sko

 Posted by at 11:45