SKO w naszej szkole

 

sko

PLAN PRACY SKO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Informujemy, że od dnia 1 VI 2017 r. opiekunem SKO jest

Pani Małgorzata Kwartnik Rogala.

Zadania do realizacji:

1.Przyjęcie nowych uczniów do grona oszczędzających.

 1. Prowadzenie dokumentacji SKO.
 2. Redagowanie strony internetowej poświęconej oszczędzaniu.
 3. Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na zbiorczą książeczkę.
 4. Konkursy szkolne:

- konkurs plastyczny „Wesoła moneta” – praca dowolna (rysunek lub trówymiarowa),

- konkurs plastyczno – techniczny „Polski banknot Euro”.

 1. Różne formy propagujące oszczędzanie:

- przeprowadzenie pogadanek poświęconych oszczędzaniu,

- prezentacja prac uczniowskich na wystawkach.

 1. Zakup nagród dla laureatów konkursów oraz uczniów najlepiej oszczędzających.
 2. Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO.
 3. Podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym 2016/2017.

 

Harmonogram wpłat:

14-18 XI 2016r., 12-16 XII 2016r., 9-13 I 2017r., 13-17 II 2017r., 13-17 III 2017r.,

3-7 IV 2017r., 15-19 V 2017r.

W tych dniach odwiedzi Was opiekun SKO, aby przyjąć pieniądze. 

Regulamin SKO

 • Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
 • Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
 • Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).
 • Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO w wyznaczonym dniu miesiąca .
 • Opiekun przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia .
 • W razie zgubienia książeczki SKO, uczeń musi zgłosić się do swego opiekuna, który wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat.
 • Szkolny opiekun SKO wpłaca pieniądze do Banku PKO BP.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację .
 • Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzina w Banku PKO BP.
 • Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli dokumentacji szkolnego opiekuna SKO.

Cele SKO

 • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
 • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
 • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
 • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
 • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polce

program edukacji finansowej.  

Dzięki udziale w programie uczniowie:

 - nauczą się zarządzania finansami osobistym

- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania

-zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we

współczesnym świecie

- nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

 

 SKO – informacje 

Program przeznaczony jest dla uczniów od 6. do 13. roku życia

      W nowej ofercie, każde dziecko oszczędzające w SKO

otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO,

na które można będzie wpłacać u opiekuna SKO.

sko

Wypłat można dokonać za pośrednictwem opiekuna SKO lub rodziców.

 W serwisie sko.pkobp.pl dzieci będą mogły w bezpieczny sposób zarządzać swoim kontem:

- podglądać stan środków,

- historię oszczędzania i wyliczać zysk.  

Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację.

 Zapraszamy do odwiedzenia stron:

 - prezentacja-sko-19-04-2012.pdf

 - SKO_Smakowite_SKO.pdf

 - Przygody_Kuby_Pieniazka.pdf

 - serwis informacyjny SKO dla dziecka www.sko.pkobp.pl

 Zachęcamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z nowej oferty SKO

oraz zapraszamy do oszczędzania.

polskie-sko

 

TO I OWO O PIENIĄDZACH – LINK

 Posted by at 11:45