Sprawdzian po klasie VI

 

SPRAWDZIAN PO 6 KLASIE w pigułce

 

         Uczniowie klas szóstych od 2015 roku będą pisać sprawdzian na nowych zasadach. Obecnie będzie składał się on z dwóch części:

  •  część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki ‎(trwa 80 min),
  •   część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (trwa 45 min).

            Obie części będą przeprowadzone jednego dnia. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone będą przerwą.  Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły, nie określa się jednak minimalnego wyniku. Uczeń wybiera ten język, którego uczy się   w szkole. W zadaniach z języka polskiego i matematyki mogą pojawić się treści historyczne   i przyrodnicze. Uczeń przynosi ze sobą  potrzebne przybory do pisania (czarny atrament)  i rysowania. Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

   Na zakończenie roku szkolnego zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Będą to cztery wartości wyrażone w procentach:

  •   z części pierwszej podane będą trzy liczby, które określają
  1. a) wynik ogólny (razem matematyka i język polski)
  2. b) wynik z języka polskiego
  3. c) wynik z matematyki
  •   z części drugiej wynik z języka obcego nowożytnego.

            Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

     Szczegółowe informacje prosimy szukać na stronach: http://cke.edu.pl oraz http://www.oke.krakow.pl

 

 

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA  – PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ

CZĘŚĆ 2. ANGIELSKI – PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ

 

CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA  – SPRAWDZIAN PRÓBNY

CZĘŚĆ 2. ANGIELSKI - SPRAWDZIAN PRÓBNY

 

PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY Z POPRZEDNICH LAT:

sprawdzian – kwiecień 2014

sprawdzian – kwiecień 2013

sprawdzian – kwiecień 2012

sprawdzian - kwiecień 2011

sprawdzian – kwiecień 2010

sprawdzian – kwiecień 2009

sprawdzian – kwiecień 2008

sprawdzian – kwiecień 2007

sprawdzian – kwiecień 2006

sprawdzian – kwiecień 2005

sprawdzian – kwiecień 2004

sprawdzian – kwiecień 2003

sprawdzian – kwiecień 2002

 Posted by at 19:42