kw. 182021
 

Konkurs historyczny na prace o tematyce patriotycznej

 Stanisław August Poniatowski- zdrajca czy bohater?

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej historii. Przez jednych uważany za genialnego władcę, który podejmował wysiłki aby uratować od upadku Polskę, dla innych symbol zdrady i uległości wobec Rosji.

A jakie jest Twoje zdanie?

Zapraszamy wszystkich pasjonatów historii do napisania pracy dotyczącej postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Regulamin konkursu:

  1. Do udziału zapraszamy chętnych uczniów z klas V-VIII. Praca zgłoszona na konkurs musi zostać napisana elektronicznie, długość tekstu od 1 do 3 stron A4 ( czcionka 12, Times New Roman, odstępy 1,5). Każda praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza autor.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie pracy.
  3. Praca nie może być wcześniej publikowana, ani wysyłana na inny konkurs.
  4. Prace należy przesyłać do 9 maja 2021 roku na adres e-mailowy nauczycieli historii ( historiaklimczyk@gmail.com lub historiasp144@gmail.com) .
  5. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny:

– zgodność z tematyką,

– samodzielność,

– jakość argumentów

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!  

Ewa Klimczyk i Danuta Wesołowska- Pawlik

 Posted by at 11:59

Sorry, the comment form is closed at this time.