Stołówka Szkolna

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników SP 144
 2. Obiady wydawane są dla:

  1. uczniów wnoszących opłaty indywidualne
  2. dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS
  3. pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

 

 1. Odpłatność za obiady przyjmowana jest przez 3 ostatnie robocze dni miesiąca poprzedzającego w pokoju 2a.

 

 1. Osoby, które nie mogą uiścić opłaty w wyżej wymienionym terminie, zobowiązane są podpisać oświadczenie pod koniec każdego miesiąca, iż należność zostanie uregulowana nie później niż do 6 – tego dnia danego miesiąca.

 

 1. Zwroty za obiady zwracane będą w miesiącu następnym, później nie będą uwzględniane. Warunkiem zwrotu jest oddanie bloczka obiadowego za dany niewykorzystany dzień.

 

 1. Fakt nieobecności dziecka  na obiedzie, należy zgłosić  osobiście w pokoju 2a lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (12 648 03 02 wew. 20 kom. 660637459) do godz. 8.00 danego dnia. W przeciwnym wypadku opłata za obiad nie będzie zwracana. Obiady ze względu na dużą ilość osób stołujących się nie będą wydawane rodzicom na wynos.

 

 1. W miesiącu czerwcu, ze względu na koniec roku szkolnego, oraz w miesiącu grudniu, ze względu na koniec roku kalendarzowego, przy zakupie obiadów należy uwzględnić wszelkie wycieczki, wizyty u lekarza itp, ponieważ zwroty obiadowe nie będą uwzględnione – z powodu finansowego zamknięcia roku.

 

 1. W przypadku zgubienia bloczków duplikaty nie będą wydawane. Zatem należy z całego kuponu na obiady wycinać stopniowo bloczek tylko na dany dzień, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zagubienia bloczków na cały miesiąc.
 2. W porze obiadowej, w stołówce mogą przebywać  wyłącznie osoby korzystające z obiadów. Rodzice i osoby postronne proszone są o nie wchodzenie do stołówki.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 4. Stołówka zamykana jest o godzinie 14:15. Na obiad należy przychodzić odpowiednio wcześniej. W razie planowanej wycieczki i ewentualnego późniejszego powrotu ucznia spożywającego posiłek, należy fakt ten wcześniej zgłosić szefowej kuchni (wówczas obiad zostanie wydany do godziny 14:30).
 1. W stołówce oraz na tablicy obok stołówki, a także na tablicy ogłoszeń (parter szkoły) wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 2. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej oraz higienę spożywania posiłku.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat posiłków udzielane są w pokoju 2a.
 4. Aktualności dotyczące dni i godzin przyjmowania wpłat na obiady można sprawdzać na stronie internetowej szkoły www.sp144.pl
 Posted by at 14:42