lut 262019
 

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie bardzo serdecznie dziękuje za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły. Uzyskaliśmy kwotę 4 363,74 zł, za którą w całości zostały zakupione klimatyzatory do dwóch pracowni komputerowych (ze względu na panująca wysoką temperaturę w tych salach).

W bieżącym roku ponownie zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu  podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. 

Rubryka: numer KRS – 0000052078

Rubryka: informacje uzupełniające – cel szczegółowy – należy wpisać: dla SP 144 Kraków (jest to konieczne, tylko wtedy kwota trafi do naszej szkoły)

Zebrane w tym roku środki pozwolą na zakup netbooków dla uczniów klas pierwszych.

                                                                          Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 Posted by at 10:25

Sorry, the comment form is closed at this time.