sty 192015
 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie informuje, że w dniach 9.02 – 13.02.2015 r zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi w naszej szkole ewaluację problemową w zakresie:

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  3. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Ewaluacja zostanie przeprowadzona przez panią Jadwigę Bogucką i Małgorzatę Wajdę.

 Posted by at 18:00

Sorry, the comment form is closed at this time.