sty 262013
 

Szanowni Rodzice uczniów urodzonych w latach 2004, 2005 lub 2006 którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

 

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych w szkole. Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach: Rada Rodziców Przedszkola (RP), Rada Rodziców Szkoły (RS) oraz Uczniowie klas I-III szkół podstawowych którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami (UC)

Mam 6 lat i potrafię”  – to trzecia kategoria konkursu – jest to praca uczniów lub ucznia  prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie – możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub forma literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz) w której starsi uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, zachęcą młodsze dzieci do pójścia do szkoły.

 

Z województwa małopolskiego wszystkie prace konkursowe wraz z podpisanym arkuszem zgłoszeniowym należy nadesłać do dnia 22 lutego 2013r. pocztą na adres: Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice, z dopiskiem: „Mam 6 lat”.

Arkusz zgłoszeniowy, komunikat MEN oraz regulamin dostępne są na stronie: www.kuratorium.krakow.pl

                                 Zachęcam Państwa do uczestnictwa

                                                                     Z poważaniem

                                                                                Stanisław Piech

 Posted by at 23:14

Sorry, the comment form is closed at this time.